+420 494 544 510 info@zdlupenice.cz

Samosběr brambor v Lupenici 2022

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK

oznamuje, že samosběr brambor v Lupenici 
se bude konat v termínu:

od čtvrtka 8.9.2022 do vykopání 

čas:  od 8.00 hodin do 18 hodin 

odrůda:  Antonie 

cena:  800 Kč/q

Samosběr do vlastních pytlů nebo bedýnek !!!

POZVÁNKA na členskou schůzi 2022

P O Z V Á N K A

v pátek 17. června 2022 v 18.00 hodin
v sále kulturního domu v Tutlekách. Začátek prezentace v 17.30 hodin. Prezentace bude probíhat do začátku členské schůze.

Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:
1. Zahájení.
2. Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 a záměr na rok 2022, zprávy vedoucích pracovníků.
3. Účetní závěrka za rok 2021.
4. Zpráva kontrolní komise.
5. Diskuse.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021.
7. Usnesení a závěr.

Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu 50% členů) Vás žádám, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete zúčastnit, o zaslání plné moci.
Do účetní závěrky je možné nahlédnout v kanceláři družstva, po telefonické dohodě, každý den do 14.00 hodin.

 

Za představenstvo družstva
Dusil Tomáš v.r.
předseda představenstva
V Lupenici dne 01.06.2022

 

Samosběr brambor v Lupenici

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK

oznamuje, že samosběr brambor v Lupenici  se bude konat v termínu:

od čtvrtka 9.9.2021 do vykopání 

čas:  od 8.00 hodin do 18 hodin 

odrůda:  Antonie 

cena:  6,50 Kč/kg

Samosběr do vlastních pytlů nebo bedýnek !!!

Změna názvu a sídla

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU NÁZVU A SÍDLA SPOLEČNOSTI

 

DO 31.12.2019

 

název:                                  Zemědělské družstvo vlastníků „Štědrá“ Tutleky

sídlo:                                    Tutleky 10, 517 41  Kostelec nad Orlicí

IČ:                                          00128597

DIČ:                                       CZ00128597

telefon:                                494 323 921

e-mail:                                 info@zdvtutleky.cz

 

OD 1.1.2020

 

název:                                  ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK

sídlo:                                    č.p. 110, 517 41  Lupenice

IČ:                                          00128597

DIČ:                                       CZ00128597

telefon:                                494 544 510

e-mail:                                 info@zdlupenice.cz

 

 

     Jak jste si všimli, identifikátory firmy (IČ a DIČ) zůstaly stejné. Jedná se pouze o změnu názvu a sídla společnosti.

 

     Veškeré závazky a pohledávky zůstávají v platnosti.

 

     V případě dotazů se obracejte na p. Rosickou buď e-mailem nového názvu družstva nebo telefonicky do konce listopadu 2019 na číslo do Tutlek, od prosince 2020 na číslo do Lupenice.