+420 494 544 510 info@zdlupenice.cz

Samosběr brambor v Lupenici 2023

Samosběr brambor 2023

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK

oznamuje, že samosběr brambor v Lupenici 
se bude konat v termínu:

od čtvrtka 14.9.2023 do vykopání 

čas:  od 8.00 hodin do 17:00 hodin 

odrůda:  Belana

cena:  9,- Kč/kg

Samosběr do vlastních pytlů !!!

POZVÁNKA na členskou schůzi 2023

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ŠTĚDRÝ POTOK, která se koná
v pátek 23. června 2023 v 18.00 hodin
v sále restaurace v Lupenici. Začátek prezentace v 17.30 hodin. Prezentace bude probíhat do začátku členské schůze.
Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:

  1. Zahájení.
  2. Souhrnná výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022 včetně zpráv z rostlinné a živočišné výroby.
  3. Záměr na rok 2023.
  4. Účetní závěrka roku 2022.
  5. Zpráva kontrolní komise.
  6. Diskuse.
  7. Určení a schválení auditora.
  8. Schválení účetní závěrky za rok 2022.
  9. Usnesení a závěr.

 

Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu 50% členů) Vás žádám, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete zúčastnit, o zaslání vyplněné a podepsané plné moci.

Za představenstvo družstva
Dusil Tomáš v.r.
předseda představenstva
V Lupenici dne 05.06.2023

 

2. termín samosběru brambor v Lupenici 2022

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK

oznamuje, že 2. samosběr brambor v Lupenici 
se bude konat v termínu:

od úterý 13.9.2022 do vykopání 

čas:  od 8.00 hodin do 18 hodin 

odrůda:  Antonie 

cena:  800 Kč/q

Samosběr do vlastních pytlů nebo bedýnek !!!

Samosběr brambor v Lupenici 2022

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK

oznamuje, že samosběr brambor v Lupenici 
se bude konat v termínu:

od čtvrtka 8.9.2022 do vykopání 

čas:  od 8.00 hodin do 18 hodin 

odrůda:  Antonie 

cena:  800 Kč/q

Samosběr do vlastních pytlů nebo bedýnek !!!

POZVÁNKA na členskou schůzi 2022

P O Z V Á N K A

v pátek 17. června 2022 v 18.00 hodin
v sále kulturního domu v Tutlekách. Začátek prezentace v 17.30 hodin. Prezentace bude probíhat do začátku členské schůze.

Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:
1. Zahájení.
2. Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 a záměr na rok 2022, zprávy vedoucích pracovníků.
3. Účetní závěrka za rok 2021.
4. Zpráva kontrolní komise.
5. Diskuse.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021.
7. Usnesení a závěr.

Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu 50% členů) Vás žádám, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete zúčastnit, o zaslání plné moci.
Do účetní závěrky je možné nahlédnout v kanceláři družstva, po telefonické dohodě, každý den do 14.00 hodin.

 

Za představenstvo družstva
Dusil Tomáš v.r.
předseda představenstva
V Lupenici dne 01.06.2022